Privacybeleid

Privacyverklaring

KVLV Wilderen-Duras

Als je je persoonsgegevens aan KVLV Wilderen-Duras toevertrouwt, mag je erop rekenen dat KVLV Wilderen-Duras op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.

KVLV Wilderen-Duras respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

KVLV Wilderen-Duras bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement.

  • Ben je lid, dan worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveiligde centrale databank van KVLV vzw (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of mantelzorger bent.  KVLV vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine ‘Vrouwen met vaart’ en de KVLV-Nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine.
  • Ben je vormingswerker, en niet geregistreerd in eLEnA, dan bezorgt KVLV Wilderen-Duras jouw persoonsgegevens aan KVLV vzw met oog op verzekering en de administratieve en financiële afwerking van je prestaties.

De privacyverklaring van KVLV vzw vind je op www.kvlv.be.

KVLV Wilderen-Duras gebruikt de gegevens uit eLEnA om onze lokale werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via onze nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor en fotoverslagen van KVLV-activiteiten te bezorgen, te communiceren over een goed doel waarvoor we ons inzetten.

We bewaren jouw gegevens tot je je lidmaatschap beëindigt.

KVLV Wilderen-Duras geeft jouw gegevens niet door aan derden.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en
houden je tot het einde van het lopende jaar op de hoogte van soortgelijke activiteiten van KVLV .

Op onze KVLV-activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen (ook niet toevallig), laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

Als je als KVLV-lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je dit zelf doen via MijnKVLV op www.kvlv.be. Wijziging van je adresgegevens geef je door aan ledenadmin@ons.be.

Je kan ook contact opnemen met kvlvwilderenduras@hotmail.com om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met kvlvwilderenduras@hotmail.com of met gdpr.kvlv@ons.be.

KVLV Wilderen-Duras kan haar privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie

    • vind je op onze website www.kvlvwilderenduras.be
    • kan je opvragen bij kvlvwilderenduras@hotmail.com of 0478907313

 

 

Versie 1-12-2019.